Att förbereda sig inför intervju är ett avgörande steg på vägen till att säkra ditt drömjobb. Det är en chans att övertyga arbetsgivaren om att du är den bästa kandidaten för tjänsten. För att göra detta behöver du vara väl förberedd, självsäker och redo att möta alla frågor och utmaningar som kan komma din väg. I den här omfattande guiden kommer vi att utforska de viktigaste stegen och strategierna som hjälper dig att briljera under din nästa jobbintervju.

Läs på om företaget

Att visa att du har en grundläggande förståelse för företaget är ett av de första och viktigaste stegen i intervjuprocessen. Det visar att du är engagerad och seriös om tjänsten och företaget. Här är några sätt att göra din forskning:

 1. Besök företagets webbplats: Läs om deras historia, mission, värderingar och produkter/tjänster de erbjuder. Få en känsla för deras företagskultur.
 2. Sök på nyheter och pressmeddelanden: Kolla om företaget har några nyligen publicerade nyheter eller prestationer. Detta kan vara användbart för att visa att du är uppdaterad.
 3. Använd professionella nätverk: LinkedIn kan vara användbart för att få insikter om företaget från nuvarande och tidigare anställda.
 4. Fråga ditt nätverk: Om du känner någon som arbetar eller har arbetat på företaget, fråga dem om deras erfarenheter och råd.

Förbered dig på vanliga intervju frågor

De flesta jobbintervjuer innehåller vanliga frågor om din bakgrund, erfarenhet och kompetenser. Att förbereda dig för dessa frågor är viktigt för att visa din kompetens och självförtroende. Här är några vanliga frågor du kan förvänta dig:

 1. Berätta om dig själv. Förbered en kort och övertygande presentation av din yrkesbakgrund och karriärmål.
 2. Vad är dina styrkor och svagheter? Var ärlig men fokusera på hur du har arbetat med att förbättra dina svagheter.
 3. Varför vill du arbeta här? Koppla din svar till företagets värderingar, kultur och mål.
 4. Berätta om en svårighet du har övervunnit. Visa din förmåga att hantera utmaningar.
 5. Hur hanterar du stress eller konflikter på arbetsplatsen? Visa din förmåga att vara konstruktiv och lösningsorienterad.
 6. Var ser du dig själv om fem år? Visa din ambition och hur den är kopplad till företagets tillväxt.

Öva dina svar på dessa frågor med en vän eller använd en inspelning för att bedöma din ton och framtoning. Ju mer du övar, desto mer självsäker kommer du att vara under intervjun. Vi har en hel artikel om de vanligaste intervjufrågorna om du vill se mer!

Förbered din klädsel

Din klädsel är en viktig del av din första intryck. Att klä sig lämpligt för jobbet och företaget är avgörande. Här är några generella riktlinjer för klädsel:

 1. Forska om företagets klädkod: Är det en konservativ eller avslappnad arbetsplats? Försök att matcha företagets kultur.
 2. Välj professionella och välsittande kläder: En skjorta eller en affärsliknande klädsel fungerar oftast bra. Men kom ihåg punkt 1, att matcha arbetsgivarens klädkod är viktigare!
 3. Håll det snyggt och rent: Se till att dina kläder är välstrukna och i gott skick.
 4. Överväg färgschemat: Klä dig i färger som signalerar professionalism och självförtroende, som blått eller svart.
 5. Smycken och accessoarer: Håll det enkelt och undvik att överdriva.
 6. Skor: Välj rena och välpolerade skor som är lämpliga för arbetsmiljön.

Öva hemma

Öva är nyckeln till framgång i intervjun. Ju mer du övar, desto bättre förberedd kommer du att vara. Här är några sätt att öva hemma:

 1. Skapa en lista med intervjufrågor: Använd listan över vanliga frågor och utforma svar på dem. Tänk på specifika exempel från din erfarenhet som kan illustrera dina svar.
 2. Öva din presentation: Arbeta på din förmåga att presentera dig själv kort och övertygande. Detta kan vara användbart som svar på frågan “Berätta om dig själv.”
 3. Spela in dig själv: Använd din smartphone eller en kamera för att spela in dina svar. Titta på inspelningen och bedöm din framtoning, kroppsspråk och taltempo.
 4. Få feedback: Be en vän eller familjemedlem att agera som intervjuare och ge dig feedback på dina svar och ditt beteende under övningen.

Vi på Aiintervju.se vet att detta är något av de viktigaste du kan göra för att förbereda dig på en intervju. Därför har vi tagit fram ett gratisverktyg där du kan simulera din intervju med hjälp av den senaste tekniken. Simuleringen tar hänsyn till ditt cv, jobbannonsen och vilken roll du söker för att skräddarsy intervjufrågorna efter jobbet du söker. Kolla in det här!

Förbered egna frågor till arbetsgivaren

När du blir ombedd om att ställa frågor, se till att du är förberedd med relevanta och smarta frågor som visar ditt intresse och engagemang. Här är några exempel på bra frågor att ställa:

 1. Kan du beskriva teamets struktur och arbetsmetoder? Detta visar att du är intresserad av att passa in i arbetsmiljön.
 2. Vad är företagets långsiktiga mål och vision? Detta visar att du tänker långsiktigt och är intresserad av företagets framtid.
 3. Hur ser en typisk arbetsdag ut för den som innehar den här tjänsten? Detta ger dig en bättre förståelse för vad som förväntas av dig.
 4. Hur bedömer ni framgång för den här rollen? Detta ger dig insikt i vad arbetsgivaren värderar och hur du kan excel.
 5. Finns det möjligheter till utbildning och utveckling inom företaget? Detta visar att du är engagerad i din egen karriärs utveckling.
 6. Kan du berätta mer om teamets och företagets kultur? Detta hjälper dig att avgöra om företagets värderingar och kultur matchar dina egna.

Förbered dig på saker du inte ska säga under intervjun

Under en arbetsintervju är det lika viktigt att vara medveten om vad man inte ska säga som vad man bör säga. Se gärna vår artikel om vad man inte ska säga på en intervju, men här kommer ett urplock!

 1. Undvik personliga problem: Under en arbetsintervju är det viktigt att hålla fokus på det professionella ämnet. Undvik att dela personliga problem, som hälsoproblem eller familjeproblem, om de inte är direkt relevanta för jobbet. Att hålla ditt personliga liv privat visar din förmåga att skilja mellan arbete och privatliv.
 2. Undvik överdriven självkritik: Medan det är viktigt att vara ärlig om dina svagheter, är det inte klokt att självkritiskt nedvärdera dig själv. Istället för att säga saker som “Jag är väldigt dålig på detta” kan du fokusera på hur du arbetar med att förbättra den aktuella färdigheten eller utmaningen.
 3. Undvik att prata illa om tidigare arbetsgivare: Oavsett hur dålig din tidigare arbetsplats kan ha varit, undvik att prata negativt om den. Att kritisera tidigare arbetsgivare eller kollegor kan framstå som oprofessionellt och kan få potentiella arbetsgivare att undra över din förmåga att hantera konflikter på arbetsplatsen.
 4. Undvik att vara oengagerad: Visa alltid ditt genuina intresse för tjänsten och företaget. Att ge intrycket av att du är oengagerad eller bara söker jobbet av desperation kan minska dina chanser att bli anställd. Förbered dig noggrant och ställ frågor som visar att du är engagerad och intresserad.
 5. Undvik att diskutera lön och förmåner för tidigt: Lönediskussioner bör normalt inte ta plats under de tidiga stadierna av en intervju. Fokusera istället på att visa att du är den bästa kandidaten för jobbet. Lön och förmåner kan diskuteras senare i processen när arbetsgivaren är mer benägen att göra ett erbjudande.

Ta med kopior på cv och personligt brev

Det är alltid en bra idé att ta med extra kopior av ditt CV och personliga brev till intervjun, även om arbetsgivaren redan har dem. Det visar din organisation och förmåga att vara beredd. Om någon annan person är involverad i intervjun, kan du också dela dessa dokument med dem. Det kan också vara användbart att ha dessa kopior till hands om du behöver hänvisa till något på ditt CV under diskussionen.

Efter intervjun

Efter intervjun är det viktigt att fortsätta att vara proaktiv och engagerad. Här är några steg att ta efter intervjun:

 1. Sänd en tacknot: Inom 24 timmar efter intervjun, skicka en tacknot till din intervjuare. Tacka för möjligheten och uttryck ditt intresse för tjänsten. Detta visar din uppskattning och professionalism.
 2. Följ upp: Om du inte har hört något från arbetsgivaren inom den tid de angav, tveka inte att följa upp via e-post eller telefon. Det visar ditt fortsatta intresse för tjänsten.
 3. Självreflektion: Ta tid att reflektera över intervjun och dina prestationer. Vad gick bra? Vad kan du förbättra till nästa gång?
 4. Fortsätt din jobbsökning: Tills du har ett formellt erbjudande i handen, fortsätt att söka efter andra möjligheter och utforska andra potentiella arbetsgivare.

Avslutande tankar

Att förbereda sig inför intervju är nyckeln till att göra ett starkt intryck och öka dina chanser att få jobbet. Genom att forska om företaget, öva på dina svar och vara välklädd och professionell, kommer du att kunna navigera genom intervjuprocessen med självförtroende och framgång. Kom ihåg att varje intervju är en möjlighet att lära och förbättra dig själv, oavsett resultatet. Med tiden kommer du att bli en skicklig intervjuare och landa drömjobbet du har strävat efter. Lycka till!


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *