Inom rekryteringsvärlden har metoder och tekniker kontinuerligt utvecklats för att hjälpa arbetsgivare att hitta rätt kandidat. Ett sådant tillvägagångssätt som har vuxit i popularitet över tid är kompetensbaserad intervju. Men vad innebär detta, och hur förbereder man sig bäst?

ai intervju

Vad är en kompetensbaserad intervju?

En kompetensbaserad intervju, ofta kallad beteendeintervju, går ut på att kartlägga en kandidats tidigare beteenden och handlingar i arbetsrelaterade situationer. Istället för att enbart fokusera på formell utbildning eller tidigare arbetsroller, gräver denna intervjustil djupare för att avslöja hur en kandidat faktiskt har agerat i praktiska scenarion.

Hur skiljer det sig från traditionella intervjuer?

Traditionella intervjuer kan ofta vara generella och fokusera på att granska en individs självuppfattning, medan kompetensbaserade intervjuer är specifikt utformade för att utforska verkliga erfarenheter. Frågor kan vara: “Beskriv en tid då du ställdes inför en oväntad utmaning och hur du hanterade den,” istället för det mer generella “Hur hanterar du utmaningar?”

Varför är kompetensbaserade intervjuer effektiva?

Eftersom de belyser konkreta exempel från en individs yrkesliv, kan dessa intervjuer ge en mer exakt indikation på huruvida kandidaten har de rätta färdigheterna för jobbet. Deras svar avslöjar ofta mer om deras problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga och initiativtagande än vad ett CV kan.

Framtiden för rekrytering

Med en ökande medvetenhet om att traditionella rekryteringsmetoder inte alltid ger önskat resultat, går många företag mot en mer kompetensbaserad tillvägagångssätt. Det ger dem en större chans att hitta rätt matchning för både kulturen i företaget och den specifika rollen.

Fördelar med kompetensbaserade intervjuer

 1. Förutsägbarhet: Genom att granska tidigare beteende kan arbetsgivare göra mer precisa förutsägelser om hur en kandidat kommer att prestera i en ny roll. Detta ger en mer konkret grund för beslutsfattande.
 2. Objektivitet: Eftersom dessa intervjuer fokuserar på faktiska händelser och prestationer, kan de minska risken för fördomar och subjektiva uppfattningar. Detta kan bidra till mer jämställda rekryteringsprocesser.
 3. Strukturerad metod: Kompetensbaserade intervjuer skapar en enhetlig och strukturerad intervjuupplevelse. Detta garanterar att alla kandidater bedöms efter samma kriterier, vilket skapar en mer rättvis bedömningsgrund.
 4. Kvalitetskontroll: Denna typ av intervju kan bidra till att upptäcka kandidater med beprövad förmåga att hantera specifika utmaningar, vilket ökar chansen att anställa rätt person för jobbet.

Nackdelar med kompetensbaserade intervjuer

 1. Begränsad omfattning: Medan intervjun fokuserar på specifika kompetenser, kan den förbise andra viktiga aspekter såsom kulturell passform, personlighet eller andra mjuka färdigheter som kan vara avgörande för en roll.
 2. Förutsätter tidigare erfarenhet: Nyutexaminerade eller de som överväger en karriärförändring kan kämpa med denna metod, eftersom de kanske inte har specifika erfarenheter att referera till, trots att de kan ha potentialen att lyckas.
 3. Kräver träning: Att genomföra en effektiv kompetensbaserad intervju kräver särskild utbildning. Utan rätt utbildning kan intervjuare misslyckas med att ställa rätt frågor eller tolka svar korrekt.
 4. Tidskrävande: Denna intervjuform kan vara mer tidskrävande än traditionella intervjuer, eftersom den kräver en djupare granskning av varje kandidats tidigare erfarenheter.

Hur förbereder man sig för en kompetensbaserad intervju?

 1. Reflektera över tidigare erfarenheter: Tänk tillbaka på specifika situationer, uppgifter, handlingar och resultat.
 2. Använd STAR-metoden: Situation, Task, Action och Result. För varje exempelfall, definiera situationen, uppgiften du stod inför, vilka åtgärder du vidtog och vilka resultat det ledde till.
 3. Öva med vänner: Simulera en intervju med någon du litar på för att bli bekväm med formatet.

30 kompetensbaserade intervjufrågor

 1. Beskriv en situation där du ledde ett team genom en svår period.
  • Leta efter exempel på ledarskap, problemlösning och förmågan att hålla teamet motiverat.
 2. När har du överträffat dig själv på jobbet?
  • Leta efter bevis på självmotivation och drivkraft.
 3. Berätta om en gång du hanterade en svår kund eller kollega.
  • Lyssna efter kommunikationsfärdigheter och konflikthantering.
 4. Hur hanterar du stressiga situationer?
  • Leta efter tekniker eller metoder som används för att hantera stress.
 5. Beskriv en situation där du behövde lära dig något nytt på kort tid.
  • Sök efter anpassningsförmåga och snabblärande egenskaper.
 6. När har du tagit eget initiativ för att förbättra något på arbetsplatsen?
  • Leta efter proaktivitet och innovationsförmåga.
 7. Berätta om en gång du misslyckades med något. Hur hanterade du det?
  • Leta efter självmedvetenhet, förmågan att lära av misstag och resiliens.
 8. Hur prioriterar du dina uppgifter när allt verkar vara brådskande?
  • Lyssna efter tidsstyrning och organisatoriska färdigheter.
 9. Ge ett exempel på när du arbetade i ett tvärfunktionellt team.
  • Sök efter erfarenhet av teamwork, kommunikation och förmågan att samarbeta med olika avdelningar.
 10. Hur hanterar du kritik?
  • Leta efter mottaglighet för feedback och förmågan att växa personligt och professionellt.
 11. Beskriv en gång du presenterade en idé för en grupp.
  • Leta efter kommunikationsförmåga och övertalningskraft.
 12. När hade du en konflikt med en kollega och hur löste du det?
  • Leta efter medling och konflikthantering.
 13. Berätta om en situation där du behövde anpassa dig till en plötslig förändring.
  • Sök efter flexibilitet och anpassningsförmåga.
 14. Hur håller du dig uppdaterad inom ditt yrkesområde?
  • Leta efter engagemang för livslångt lärande och proaktivitet.
 15. Beskriv en gång du arbetade under hård press mot en deadline.
  • Lyssna efter tidsstyrning och fokus.
 16. När tog du ett beslut som var impopulärt och hur hanterade du det?
  • Leta efter integritet, mod och ledarskap.
 17. Hur definierar du framgång?
  • Leta efter kandidatens personliga värderingar och hur de kopplar till företagets mål.
 18. Berätta om ett projekt där du överträffade förväntningarna.
  • Lyssna efter detaljer om planering, genomförande och resultat.
 19. Hur motiverar du dig själv när du känner dig omotiverad?
  • Leta efter inre motivation och självkännedom.
 20. När har du tagit en risk på jobbet och vad lärde du dig av det?
  • Leta efter risktagande och lärdomar från erfarenheten.
 21. Beskriv en gång du hjälpte en kollega i nöd, även om det inte var ditt ansvar.
  • Sök efter teamwork och empati.
 22. Hur hanterar du svåra beslut när du inte har all nödvändig information?
  • Lyssna efter beslutsfattande och hur kandidaten hanterar osäkerhet.
 23. Vilken är den mest komplexa uppgiften du har utfört och hur tacklade du den?
  • Leta efter problemlösning och analytiska färdigheter.
 24. Berätta om en tid när du behövde hantera flera projekt samtidigt.
  • Leta efter multitasking och organisatoriska färdigheter.
 25. När var sista gången du tog ett initiativ att förbättra dina arbetsrutiner?
  • Leta efter proaktivitet och effektivitet.
 26. Hur hanterar du konstruktiv kritik från överordnade?
  • Sök efter mottaglighet för feedback och professionalism.
 27. Vilken arbetsrelaterad prestation är du mest stolt över?
  • Lyssna efter passion, engagemang och drivkraft.
 28. Hur bygger du relationer med kollegor från olika kulturer eller bakgrunder?
  • Leta efter kulturell medvetenhet och kommunikationsfärdigheter.
 29. Beskriv en gång när du behövde övertyga en grupp om din åsikt.
  • Lyssna efter övertalningsförmåga och logik.
 30. Hur ser du till att ditt team håller sig motiverat under utmanande tider?
  • Leta efter ledarskap och empati.

Dessa frågor och svarstips syftar till att belysa kandidatens kompetenser, erfarenheter och egenskaper som är relevanta för jobbets krav.

Avslutande ord

Att gå in i en kompetensbaserad intervju kräver förberedelse och förståelse. Genom att följa dessa riktlinjer och ha en djup förståelse för vad som förväntas kan både arbetsgivare och kandidater dra nytta av denna effektiva metod för rekrytering.

Hoppas du finner denna guide användbar när det gäller kompetensbaserade intervjuer. Du kan även kolla in vår artikel om semistrukturerade intervjuer! Kom ihåg att nyckeln till framgång inom detta område är förberedelse och självmedvetenhet.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *